top of page

Kwaliteit en privacy

Als therapeut houd ik me aan de beroepscode van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze code heeft betrekking op afspraken over professioneel hulpverlenen zoals beroepsgeheim, vertrouwelijkheid van informatie en de omgang met klachten.

Via onderstaande links kun je de exacte beroepscodes van de hierboven genoemde verenigingen zelf inzien:
Beroepscode NVPA
Beroepscode RBCZ

Beroepsregistratiecodes
Registratie RBCZ:  170838R
Registratie NVPA:  104124
KvK: 01135714


Het kan zijn dat je, ondanks mijn zorgvuldigheid, een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Je kunt dat altijd met me bespreken. Ik sta open voor jouw ervaring en ben altijd bereid om te zoeken naar manieren om er samen met jou weer een positieve ervaring van te maken.


En dan nog kan het zijn, dat we er niet uitkomen. Je kunt dan bij het RBCZ terecht. Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg SCAG.
Tevens voldoe ik aan privacyregels van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

logo_rennybosperspectief_PERSPECTIEF.png
bottom of page