top of page

livvit Coach voor medewerkers van Hogescholen

Wat is Livvit? 

Livvit Coaching is voor alle medewerkers in het hoger beroepsonderwijs die het risico lopen om uit te vallen. Of ziek thuis zijn en weer aan het werk willen. Livvit is een arbeidsgerelateerde zorgpakket van Achmea/Zilveren Kruis. Het doel hiervan is om medewerkers van hogescholen te begeleiden bij het voorkomen van verzuim en re-integratie na een periode van verzuim.

Perspectief is geaccrediteerd om de LIVVIT trajecten uit te mogen voeren.

 

Livvit Coach 

Als coach richt ik me op het herstellen van jouw balans, en het op een gezonde en passende manier voortzetten of hervatten van je werk. Het coachtraject bestaat uit ongeveer 6 sessies, en begint met een intakegesprek. Na iedere sessie maak je een verslag voor jezelf en je coach. Het traject wordt afgerond met een evaluatie. Mochten er meer sessies nodig zijn, kan dit uiteraard. De kosten voor extra sessies komen dan voor rekening van je werkgever.

 

Werkwijze 

Ik maak gebruik van verschillende methoden. Tijdens de intake ga ik met je na wat er nodig is en stel met jou vast wat de beste aanpak is. Tijdens de coaching maken we gebruik van concrete situaties die door jou worden ingebracht. Indien het wenselijk of nodig is wat dieper te gaan, bekijken we in overleg wat wenselijk en passend is.

logo_rennybosperspectief_PERSPECTIEF.png
bottom of page